Centralno naručivanje pacijenata

1.Simpozij palijativne skrbi, Novi Marof, 27.listopad 2017.g.

Fotografije uz članak 2
11.10.2017

Poštovana/i,

 

Čast nam je pozvati Vas na 1.Simpozij palijativne skrbi pod nazivom

 

„5 godina iskustva u palijativnoj skrbi Službe za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof, Opće bolnice Varaždin“

 

a koje će se održati dana 27.listopada 2017.godine.

 

Mole se svi zainteresirani da se prijave na e-mail: ivan.tuk@obv.hr i valnovak@gmail.com

 

Komore koje će bodovati predavanje su: liječnička komora, sestrinska, psihologa, socijalnih radnika i fizioterapeuta.

 

Kotizacije nema, a rok za prijavu je do 22.10.2017.godine.

 

Opća bolnica Varaždin

Ivana Meštrovića 1
42000 Varaždin
Tel: +385 42 393 000
e-mail: bolnica@obv.hr

Služba za plućne bolesti TBC Klenovnik

Klenovnik 1
42 244 Klenovnik
Tel: +385 42 390 200
Fax: +385 42 763 316

Služba za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof

Varaždinska 2,
42220 Novi Marof
Tel: +385 42 406 201
Fax: +385 42 205 305