Centralno naručivanje pacijenata

Služba za interne bolesti

 

SLUŽBA ZA INTERNE BOLESTI

Pročelnik službe

Zoran Antončić, dr.med.

Tel :

Email :

042 393 300
zantoncic@obv.hr

Glavna sestra

Željka Gajski,dipl.med.sestra

Tel :
Email :

042 393 343
zgajski@obv.hr

ODJEL ZA KARDIOLOGIJU

Voditelj odjela

Krunoslav Košćak, dr.med.

Tel :
Email :

042 393 324
kkoscak@obv.hr

Glavna sestra

Snježana Karamović,dipl.med.sestra

Tel :
Email :

042 393 325
skaramovic@obv.hr

ODJEL ZA HEMATOLOGIJU, ONKOLOGIJU I KLINIČKU IMUNOLOGIJU

Voditelj odjela

Željko Vojnović, dr.med.

Tel :
Email :


zvojnovic@obv.hr

Glavna sestra

Petra Turk, prvostupnica sestrinstva

Tel :
Email :

042 393 577
pturk@obv.hr

ODJEL ZA GASTROENTEROLOGIJU

Voditelj odjela

Zoran Antončić, dr.med.

Tel :
Email :


zantoncic@obv.hr

Glavna sestra

Dragica Ciglar, prvostupnica sestrinstva

Tel :
Email :

042 393 328
dciglar@obv.hr

ODJEL ZA ENDOKRINOLOGIJU, DIJABETOLOGIJU I BOLESTI METABOLIZMA I NUKLEARNU MEDICINU

Voditelj odjela

Vesna Šimegi-Đekić,dr.med.

Tel :
Email :

042 393 326

vesna.simegi@obv.hr

Glavna sestra

Patricija Križanec, dipl.med.sestra

Tel :
Email :

042 393 326
pkrizanec@obv.hr

ODJEL ZA NEFROLOGIJU I DIJALIZU

Voditelj odjela/odsjeka

Željka Grđan,dr.med.

Tel :

Email :

042 393 326
zgrdan@obv.hr

Glavna sestra

Željka Gajski, dipl.med. sestra

Tel :
Email :

042 393 326


ODJEL ZA INFEKTOLOGIJU

v.d. Voditelj odjela/odsjeka

Elizabeta Dvorski, dr.med.

Tel :

Email :

042 393 384

edvorski@obv.hr

Glavna sestra

Vesna Šalig, prvostupnica sestrinstva

Tel :
Email :

042 393 384


AMBULANTE ZA KOŽNE I SPOLNE BOLESTI

Ambulanta 1

Ambulanta 2

Liječnik ambulante 1

Liječnik ambulante 2

Jasna Meštrović, dr.med.

Tel: 042 393 430

Sandra Herman - Šalamon, dr.med.

Tel: 042 393 595

Sestra ambulante 1

Sestra ambulante 2

Anita Počakal Cafuk

Tel: 042 393 431

Dragica Megloba

Tel: 042 393 596

Opća bolnica Varaždin

Ivana Meštrovića 1
42000 Varaždin
Tel: +385 42 393 000
e-mail: bolnica@obv.hr

Služba za plućne bolesti TBC Klenovnik

Klenovnik 1
42 244 Klenovnik
Tel: +385 42 390 200
Fax: +385 42 763 316

Služba za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof

Varaždinska 2,
42220 Novi Marof
Tel: +385 42 406 201
Fax: +385 42 205 305