Centralno naručivanje pacijenata

Služba za kirurške bolesti

SLUŽBA ZA KIRURŠKE BOLESTI

Pročelnik službe

Anđelko Koprek, dr.med.

Tel :
Email :

042 393 055
akoprek@obv.hr

v.d. Glavni tehničar

Damir Poljak, dipl.med.techn.

Tel :
Email :

042 393 020
damir.poljak@obv.hr

ODJEL ZA OPĆU, VASKULARNU, PLASTIČNU, REKONSTRUKCIJSKU I ESTETSKU KIRURGIJU

Voditelj odjela/odsjeka

Dino Štrlek, dr.med.

Tel :
Email :

042 393 043
dstrlek1@obv.hr

Glavna sestra

Dragan Behin, prvostupnik sestrinstva

Tel :
Email :

042 393 043

dbehin@obv.hr

ODJEL ZA ORTOPEDIJU I TRAUMATOLOGIJU

Voditelj odjela/odsjeka

Denis Grgurović, dr.med.

Tel :
Email :

042 393 044
dgrgurovic@obv.hr

Glavna sestra

Ivana Herak, magistra sestrinstva

Tel :
Email :

042 393 044
iherak@obv.hr

ODJEL ZA NEUROKIRURGIJU

v.d. Voditelj odjela/odsjeka

Vječeslav Kčira-Fideršek, dr.med.

Tel :
Email :

042 393 066

Glavna sestra

Martina Kolačko,dipl.med.sestra

Tel :
Email :

042 393 066

mkolacko@obv.hr

ODJEL ZA ABDOMINALNU KIRURGIJU

Voditelj odjela/odsjeka

Anđelko Koprek, dr.med.

Tel :
Email :

042 393 053
akoprek@obv.hr

Glavna sestra

Đurđica Brežnjak, prvostupnica sestrinstva

Tel :
Email :

042 393 053
dbreznjak@obv.hr

ODJEL ZA DJEČJU KIRURGIJU

Voditelj odjela/odsjeka

Draženko Keretić, dr.med.

Tel :
Email :

042 393 061
dkeretic@obv.hr

Glavna sestra

Ljiljana Zekić, prvostupnica sestrinstva

Tel :
Email :

042 393 061
ljzekic@obv.hr

ODJEL ZA UROLOGIJU

Voditelj odjela/odsjeka

dr.sc. Goran Benko , dr.med.

Tel :
Email :

042 393 151
gbenko@obv.hr

Glavna sestra

Marina Benhard

Tel :
Email :

042 393 158

mbenhard@obv.hr

ODJEL ZA OTORINOLARINGOLOGIJU

Voditelj odjela/odsjeka

Davor Skok, dr.med.

Tel :
Email :

042 393 139
dskok@obv.hr

Glavna sestra

Gordana Jalšovec, prvostupnica sestrinstva

Tel :
Email :

042 393 131

gjalsovec@obv.hrODJEL ZA OFTALMOLOGIJU I OPTOMETRIJU

Voditelj odjela/odsjeka

Vladimir Juvan, dr.med.

Tel :
Email :

042 393 170
vjuvan@obv.hr

Glavna sestra

Snježana Šobak, magistra sestrinstva

Tel :
Email :

042 393 173

ssobak@obv.hr

Opća bolnica Varaždin

Ivana Meštrovića 1
42000 Varaždin
Tel: +385 42 393 000
e-mail: bolnica@obv.hr

Služba za plućne bolesti TBC Klenovnik

Klenovnik 1
42 244 Klenovnik
Tel: +385 42 390 200
Fax: +385 42 763 316

Služba za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof

Varaždinska 2,
42220 Novi Marof
Tel: +385 42 406 201
Fax: +385 42 205 305