Centralno naručivanje pacijenata

Odjel za psihijatriju

ODJEL ZA PSIHIJATRIJU

Voditelj odjela/odsjeka

mr.sc.Zemira Medved,dr.med.

Tel :
Email :

042 393 009

medved.zemira@gmail.com

Glavna sestra

Tihomir Brezić, bacc.med.techn.

Tel :
Email :

042 393 421

tbrezic@obv.hr

Opća bolnica Varaždin

Ivana Meštrovića 1
42000 Varaždin
Tel: +385 42 393 000
e-mail: bolnica@obv.hr

Služba za plućne bolesti TBC Klenovnik

Klenovnik 1
42 244 Klenovnik
Tel: +385 42 390 200
Fax: +385 42 763 316

Služba za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof

Varaždinska 2,
42220 Novi Marof
Tel: +385 42 406 201
Fax: +385 42 205 305