Centralno naručivanje pacijenata

Uvod

 

SLUŽBA ZA PRODUŽENO LIJEČENJE I PALIJATIVNU SKRB NOVI MAROF

Pročelnik službe

Tatjana Jurkin Vnučec ,dr.med.

Tel :
Email :
042 406 275
tjurkin-vnucec@obv.hr

Glavni tehničar

Ivan Tuk, mag.med.techn.

Tel :
Email :
042 406 261; 042 406 207
ituk@obv.hr

ODJEL ZA PRODUŽENO LIJEČENJE I

Voditelj odjela/odsjeka

Vladimir Vukšič,dr.med.

Tel :
Email :
042 406 264
vvuksic@obv.hr

Glavna sestra

Dijana Hereković,prvostupnica sestrinstva

Tel :
Email :
042 406 203
dherekovic@obv.hr

ODJEL ZA PRODUŽENO LIJEČENJE II

Voditelj odjela/odsjeka

Valerija Horvat Marelja,dr.med.

Tel :
Email :
042 406 202 
vhorvat@obv.hr

Glavna sestra

Branka Habjanić,prvostupnica sestrinstva

Tel :
Email :
042 406 288
bhabjanic@obv.hr

ODJEL ZA PRODUŽENO LIJEČENJE III

Voditelj odjela/odsjeka

Josip Sekovanić,dr.med., spec.neurolog

Tel :
Email :
042 406 218
josip.sekovanic@obv.hr

Glavna sestra

Jadranka Sekovanić,prvostupnica sestrinstva

Tel :
Email :
042 406 224
jsekovanic@obv.hr

ODJEL PALIJATIVNE SKRBI

Voditelj odjela/odsjeka

Tatjana Jurkin Vnučec, dr.med.

Tel :
Email :
042 406 275
tjurkin-vnucec@obv.hr

Glavna sestra

Jadranka Golub, bacc.med.techn.

Tel :
Email :
042 406 274  
jgolub@obv.hr

Opća bolnica Varaždin

Ivana Meštrovića 1
42000 Varaždin
Tel: +385 42 393 000
e-mail: bolnica@obv.hr

Služba za plućne bolesti TBC Klenovnik

Klenovnik 1
42 244 Klenovnik
Tel: +385 42 390 200
Fax: +385 42 763 316

Služba za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof

Varaždinska 2,
42220 Novi Marof
Tel: +385 42 406 201
Fax: +385 42 205 305