Centralno naručivanje pacijenata

Upravljanje kvalitetom

Odjel za transfuzijsku medicinu Opće bolnice Varaždin u području svojih djelatnosti: uzimanja krvi dobrovoljnim davateljima krvi, prerade krvi u krvne pripravke, čuvanja, izdavanja i distribucije krvnih pripravaka, laboratorijskog imunohematološkog testiranja davatelja, pacijenata i trudnica, serološkog testiranja virusnih biljega  pacijenata i trudnica, testiranja hemostaze, uveo je sustav upravljanja kvalitetom koji je usklađen i certificiran sukladno  normi  ISO 9001:2008  .

Certifikat je dobiven  2010. godine i od tada na redovnim auditima dokazujemo usklađenost s normom.

Odjel za transfuzijsku medicinu ima imenovanu osobu za kvalitetu.

Vezano uz sustav upravljanja kvalitetom provodi se:

 • Osiguranje kvalitete
 • Kontrola kvalitete
 • haemovigilancija

osiguranje kvalitete podrazumijeva slijedeće aktivnosti:

 • ulazna kontrola svih kritičnih materijala
 • upravljanje nesukladnostima i nesukladnim proizvodima i uslugama
 • upravljanje greškama
 • upravljanje reklamacijama
 • upravljanje vraćenim proizvodima
 • povlačenje proizvoda iz prometa
 • provedbe „trace back“ i „look back“ postupaka
 • pokretanje popravnih radnji

Kontrola kvalitete podrazumijeva slijedeće aktivnosti

 • kontrola kvalitete krvnih pripravaka sukladno zahtjevima iz Pravilnika o posebnim tehničkim zahtjevima za krv i krvne pripravke a koji je usklađen sa Preporukama za proizvodnju, primjenu i osiguranje kvalitete krvnih pripravaka Vijeća Europe
 • kontrola ulaznog materijala
 • kontrola varova
 • kontrola vaga
 • dnevne procesne kontrole laboratorijskog testiranja
 • međulaboratorijske kontrole kvalitete
 • statističke analize u kontroli kvalitete

Haemovigilancija  podrazumijeva:

Prikupljanje podataka o ozbiljnim štetnim reakcijama i ozbiljnim štetnim događajima vezanim uz prikupljanje, proizvodnju i transfuziju krvnih pripravaka te prijavljivanje nadležnom Ministarstvu i HZTM 

Datoteke uz članak
Certifikat sustava upravljanja 588.72 kB
Management system certificate 534.57 kB

Opća bolnica Varaždin

Ivana Meštrovića 1
42000 Varaždin
Tel: +385 42 393 000
e-mail: bolnica@obv.hr

Služba za plućne bolesti TBC Klenovnik

Klenovnik 1
42 244 Klenovnik
Tel: +385 42 390 200
Fax: +385 42 763 316

Služba za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof

Varaždinska 2,
42220 Novi Marof
Tel: +385 42 406 201
Fax: +385 42 205 305