Centralno naručivanje pacijenata

Otvorenje hitnog kirurškog prijema

15.05.2017

Kako bi se postigla kvaliteta u zbrinjavanju hitnih bolesnika u Općoj bolnici Varaždin otvoren je obnovljeni Hitni kirurški prijem. O značenju Hitnog prijema za bolnicu govorio je ravnatelj bolnice Nenad Kudelić.Zbog  sve većeg broja prijema pacijenata bile su nužne promjene u svrhu bolje organizacije rada u hitnom prijemu.Voditelj  Službe za kirurške bolesti Anđelko Koprek naglasio je da trijaža omogućuje organizirani protok pacijenata , te je važno poštivanje smjernica u zbrinjavanju hitnog bolesnika  od procjene, zbrinjavanja i liječenja..Sestre koje rade u trijažnom dijelu završile su trijažni tečaj,koji je osnovni preduvijet za kvalitetan rad u hitnom prijemu naglasio je doktor Koprek Veći dio sredstava za rekonstrukciju osigurala je županija  s  ciljem poboljšanja skrbi za naše sugrađane naglasio je župan Predrag Štromar koji je nazočio otvaranju Hitnog kirurškog prijema.

Opća bolnica Varaždin

Ivana Meštrovića 1
42000 Varaždin
Tel: +385 42 393 000
e-mail: bolnica@obv.hr

Služba za plućne bolesti TBC Klenovnik

Klenovnik 1
42 244 Klenovnik
Tel: +385 42 390 200
Fax: +385 42 763 316

Služba za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof

Varaždinska 2,
42220 Novi Marof
Tel: +385 42 406 201
Fax: +385 42 205 305