Centralno naručivanje pacijenata

3. kongres hrvatskog društva za poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite HLZ-a s međunarodnim sudjelovanjem „Kvaliteta zdravstvene zaštite i sigurnost pacijenta“

Fotografije uz članak 1
31.05.2019


3. kongres hrvatskog društva za poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite HLZ-a s međunarodnim sudjelovanjem „Kvaliteta zdravstvene zaštite i sigurnost pacijenta“ 31.05.-01.06.2019. u Biogradu na Moru

 

31.05.-01.06.2019. u Biogradu na Moru održan je kongres „Kvaliteta zdravstvene zaštite i sigurnost pacijenta“ na kojem su sudjelovali djelatnici jedinica kvalitete većine zdravstvenih ustanova.


Izlaganje sudionika, okrugli stolovi i rasprave, obuhvatili su brojne aspekte kvalitete u zdravstvu i sigurnosti kako pacijenata tako i zaposlenika. Uz prikaze primjera u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, klinikama, akreditiranim zdravstvenim ustanovama Hrvatske i Slovenije, dane su i osnovne smjernice za pripremu ustanove za akreditaciju, kroz predstavljanje akreditacijskih kuća American Accreditation Commission International i Accreditation Canada.


Predstavnici Opće bolnice Varaždin bili su Dubravka Dobec-Gorenak, dr.med., Snježana Puzak, dipl.med.techn. te Rikardo Protrka, univ.spec.oec. koji je u sklopu kongresa izlagao na temu „Modeliranje poslovnog procesa i podataka kao temelj izgradnje kvalitetnog zdravstvenog informacijskog sustava“.

Opća bolnica Varaždin

Ivana Meštrovića 1
42000 Varaždin
Tel: +385 42 393 000
e-mail: bolnica@obv.hr

Služba za plućne bolesti TBC Klenovnik

Klenovnik 1
42 244 Klenovnik
Tel: +385 42 390 200
Fax: +385 42 763 316

Služba za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof

Varaždinska 2,
42220 Novi Marof
Tel: +385 42 406 201
Fax: +385 42 205 305