Centralno naručivanje pacijenata

3. Simpozij pedijatrijskog društva

Fotografije uz članak 3
28.02.2019

 

3. SIMPOZIJ PEDIJATRIJSKOG DRUŠTVA: „Stres u pedijatrijskoj sestrinskoj skrbi“

 

Medicinske sestre Opće bolnice Varaždin Odjela za pedijatriju i Službe za ginekologiju i opstetriciju učestvovale su  kao slušači 22. i 23. veljače  na 3. Simpoziju pedijatrijskog društva. Glavna tema bila je  prevencija nesreća  i padova, a sam cilj simpozija je bio kako potaknuti  medicinske sestre na promišljanje o sestrinskoj skrbi u hitnim i neočekivanim situacijama.

Također, veliki naglasak je stavljen na edukaciju roditelja i djece od najranije dobi.

Opća bolnica Varaždin

Ivana Meštrovića 1
42000 Varaždin
Tel: +385 42 393 000
e-mail: bolnica@obv.hr

Služba za plućne bolesti TBC Klenovnik

Klenovnik 1
42 244 Klenovnik
Tel: +385 42 390 200
Fax: +385 42 763 316

Služba za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof

Varaždinska 2,
42220 Novi Marof
Tel: +385 42 406 201
Fax: +385 42 205 305