Centralno naručivanje pacijenata

Pozivi i dokumentacije za provedbu postupaka jednostavne nabave

26.07.2019.- Potrošni materijal za sterilizaciju po grupama – grupa 1. Kontejneri za sterilizaciju

04.07.2019.- Poziv i DZPPJN - Svježe voće po grupama

05.06.2019. - Odluka o poništenju - Grupa 37. Uređaj za pripremu vode po principu reverzne osmoze 

22.05.2019. - Poziv i DZPPJN - Održavanje bolničkog kruga Varaždin i Novi Marof

14.05.2019 - I Objašnjenje dokumentacije - Medicinska i laboratorijska oprema po grupama, Grupa 21, PERFUZORI

09.05.2019 - Poziv i DZPPJN - Medicinska i laboratorijska oprema po grupama, Grupa 21. PERFUZORI

29.04.2019 - Poziv i DZPPJN - Uređaj za reverznu osmozu

05.11.2018 - Odluka o odabiru - usluga sanacije prometnih površina Novi Marof

02.11.2018 - Poziv i DZPPJN - Perfuzori

25.10.2018 - Poziv i DZPPJN - Usluga sanacije prometnih površina

28.09.2018 - I Izmjena DZPPJN - Lijekovi s djelovanjem na urogenitani sustav i spolni hormoni

26.09.2018 - Poziv i DZPPJN - Lijekovi s djelovanjem na urogenitalni sustav i spolni hormoni

25.09.2018 - Poziv i DZPPJN - Respirator

13.09.2018 - Poziv i DZPPJN - Projektiranje za MR - OBV

17.08.2018 - I Izmjena DZPPJN - Posteljno rublje

14.08.2018 - Poziv i DZPPJN - Posteljno rublje

10.08.2018. - Odluka o odabiru - Revizija projekta "Izgradnja spojnog objekta između Odjela II i Odjela III sa servisnom internom prometnicom i opremanje Službe za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof"

10.08.2018 - Odluka o odabiru - uređaj za kapilarnu elektroforezu proteina

27.07.2018 - Poziv i DZPPJN - Uređaj za kapilarnu elektroforezu proteina

20.07.2018 - I Izmjena DZPPJN - Revizija projekta

16.07.2018 - Poziv i DZPPJN - Revizija projekta

06.07.2018 - Poziv za dostavu ponuda Grupa 3. Pregradne stijene i kabine za opremanje spojnog objekta između Odjela II i Odjela III

01.06.2018 - Odluka o odabiru održavanja bolničkog kruga - Grupa 1.

01.06.2018 - Odluka o odabiru održavanja bolničkog kruga - Grupa 2.

18.05.2018 - Poziv i DZPPJN - Održavanje bolničkog kruga - Varažd in i Novi Marof (GRUPA 2 - PONOVLJENO)

03.05.2018 - I. Izmjena DZPPJN - Održavanje bolničkog kruga

03.05.2018 - Poziv i DZPPJN - Održavanje bolničkog kruga

07.12.2017 - Poziv i DZPPJN - Jednokratna drenaža za prikupljanje krvi

19.10.2017 - Poziv i DZPPJN - Glavni projekt energetske obnove zgrada

20.10.2017 - I. Izmjena DZPPJN - Energetska obnova

25.05.2017 - Poziv i DZPPJN - Posteljno rublje

10.05.2017 - Poziv i DZPPJN - Lijekovi s učinkom na kožu

10.05.2017 - I objašnjenje dokumentacije - Lijekovi s djelovanjem na urogenitalni sustav i spolni hormoni

09.05.2017 - Poziv za dostavu Ponuda za predmet nabave - Lijekovi s djelovanjem na urogenitalni sustav i spolni hormoni

09.05.2017 - Odluka o odabiru održavanja bolničkog kruga

13.04.2017 - Poziv za dostavu ponuda za predmet nabave Šine i šinska oprema

30.03.2017 - Poziv za dostavu Ponuda za predmet nabave - Rutinski EEG sustav

--- Arhiva ----

Arhiva 2016

Arhiva 2014 - 2015

 

Opća bolnica Varaždin

Ivana Meštrovića 1
42000 Varaždin
Tel: +385 42 393 000
e-mail: bolnica@obv.hr

Služba za plućne bolesti TBC Klenovnik

Klenovnik 1
42 244 Klenovnik
Tel: +385 42 390 200
Fax: +385 42 763 316

Služba za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof

Varaždinska 2,
42220 Novi Marof
Tel: +385 42 406 201
Fax: +385 42 205 305