Centralno naručivanje pacijenata

Etičko povjerenstvo

Etičko povjerenstvo u Općoj bolnici Varaždin:

 1. Krunoslav Košćak, dr.med. , predstavnik Opće bolnice Varaždin, predsjednik
 2. prim. dr.sc.Ranko Stare, dr.med. , predstavnik Opće bolnice Varaždin, član
 3. Sandra Kocijan, dr.med ., predstavnica Opće bolnice Varaždin – Služba Novi Marof, član
 4. Vilim Kolarić, dr.med. , predstavnik Opće bolnice Varaždin – Služba Klenovnik, član
 5. Ksenija Kukec, dipl.med.sestra , predstavnica Opće bolnice Varaždin, član
 6. Marina Kereša, prof. psihologije , predstavnica nemedicinske struke iz Opće bolnice Varaždin, član
 7. Alan Pretković, dipl. iur. , predstavnik koji nije radnik Opće bolnice Varaždin, član

Zamjenici Etičkog povjerenstva u Općoj bolnici Varaždin:

 1. Sanja Zember, dr.med. , predstavnica Opće bolnice Varaždin – zamjenica predsjednika
 2. dr.sc. Aleksandra Špoljarić, dr.med. , predstavnica Opće bolnice Varaždin - zamjenica člana
 3. Tatjana Jurkin Vnučec, dr.med., predstavnica Opće bolnice Varaždin- Služba Novi Marof, član
 4. Vlatko Pavlić, dr.med., predstavnik Opće bolnice Varaždin – Služba Klenovnik, zamjenik člana
 5. Patricija Križanec, dipl.med.sestra , predstavnica Opće bolnice Varaždin - zamjenica člana
 6. Rikardo Protrka, mag. inf. , predstavnik nemedicinske struke iz Opće bolnice Varaždin – zamjenik člana
 7. Sanja Bađun, dipl.iur. , predstavnik koji nije radnik Opće bolnice Varaždin - zamjenik člana.

Opća bolnica Varaždin

Ivana Meštrovića 1
42000 Varaždin
Tel: +385 42 393 000
e-mail: bolnica@obv.hr

Služba za plućne bolesti TBC Klenovnik

Klenovnik 1
42 244 Klenovnik
Tel: +385 42 390 200
Fax: +385 42 763 316

Služba za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof

Varaždinska 2,
42220 Novi Marof
Tel: +385 42 406 201
Fax: +385 42 205 305