Centralno naručivanje pacijenata

Bolnička jedinica za centralno naručivanje pacijenata

 

Jedinica za centralno naručivanje pacijenata smještena je u prizemlju zgrade internističkog odjela, lijevo od glavnog ulaza. Na planu bolnice zgrada ima oznaku 1.

Radno vrijeme:

PONEDJELJAK-PETAK 07:00-15:00 sati

 

Za svaku narudžbu pacijent mora imati valjanu uputnicu izdanu od svog liječnika obiteljske medicine.

 

Narudžbu možete napraviti:

1.
Kod liječnika obiteljske medicine (e-Naručivanje)

Narudžbu za Vas može obaviti Vaš liječnik obiteljske medicine putem e-Narudžbe. Takva narudžba sjeda na listu čekanja u bolničkoj ustanovi, a potvrdu o narudžbi izdaje liječnik osobno nakon što Vas naruči.

2. Osobno na šalteru centralnog naručivanja

Pacijent koji treba narudžbu može doći osobno na šalter centralnog naručivanja ili poslati svoju uputnicu po osobi od povjerenja koja će za njega napraviti narudžbu.

3. Putem elektroničke pošte(e-mail) cn@obv.hr ili centralno.narucivanje@obv.hr

Za narudžbe e-mailom u privitku poslati vidljivu skeniranu/poslikanu uputnicu zajedno sa osobnim podatcima. U slučaju nedostatnih podataka narudžbu nije moguće unijeti u sustav. Potvrda o narudžbi će u najkraćem mogućem roku biti dostavljena natrag na Vašu adresu elektroničke pošte.

4. Putem telefax-a na broj (042) 393-389

Za narudžbe putem telefaksa poslati uputnicu zajedno sa osobnim podatcima i kontakt brojem telefona na navedeni telefax. U slučaju nedostatnih podataka narudžbu nije moguće unijeti u sustav. Potvrda o narudžbi će biti poslana u najkraćem mogućem roku na broj s kojeg je telefax poslan.

5. Putem telefona na broj (042) 393-508 od 12:00 do 15:00 sati

Za telefonsku narudžbu pacijent mora imati elektroničku uputnicu(eUputnica) i zdravstvenu iskaznicu koja je potrebna za identifikaciji pacijenta i dohvat elektroničke uputnice iz sustava. Telefonske narudžbe se obavljaju isključivo radnim danom u vremenu od 12:00 do 15:00 sati.

Opća bolnica Varaždin

Ivana Meštrovića 1
42000 Varaždin
Tel: +385 42 393 000
e-mail: bolnica@obv.hr

Služba za plućne bolesti TBC Klenovnik

Klenovnik 1
42 244 Klenovnik
Tel: +385 42 390 200
Fax: +385 42 763 316

Služba za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof

Varaždinska 2,
42220 Novi Marof
Tel: +385 42 406 201
Fax: +385 42 205 305