Centralno naručivanje pacijenata

Lokacija Odjela za transfuzijsku medicinu

Putokaz do transfuzije

14. Glavna  Porta i ulaz u Bolnicu


3. Zgrada nove kirurgije.

U prizemlju zgrade nove kirurgije je
Odjel za transfuzijsku medicinu označen s X

Plava strelica označava smjer kretanja

Opća bolnica Varaždin

Ivana Meštrovića 1
42000 Varaždin
Tel: +385 42 393 000
e-mail: bolnica@obv.hr

Služba za plućne bolesti TBC Klenovnik

Klenovnik 1
42 244 Klenovnik
Tel: +385 42 390 200
Fax: +385 42 763 316

Služba za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof

Varaždinska 2,
42220 Novi Marof
Tel: +385 42 406 201
Fax: +385 42 205 305