Centralno naručivanje pacijenata

Radno vrijeme Odjela za transfuzijsku medicinu

Prijem davatelja krvi

Srijeda i četvrtak

od 7,30 do 13,00 sati

Ponedjeljak, utorak, petak i dan prije blagdana

od 7,30 do 11,00 sati

 

 
Ambulantno uzimanje krvi pacijentima za laboratorijsku dijagnostiku
Ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak od 7,15 do 10,00 sati
   
Ambulantno uzimanje krvi trudnicama za prijenatalnu laboratorijsku dijagnostiku
Srijeda od  07,15, do 10,00 sati
   
Ambulanta za autolognu transfuziju
Od ponedjeljka do petka  od 8,00 do 10,00 sati
   
Ambulanta za diagnostiku i terapiju koagulopatija
Od ponedjeljka do petka od 11,00 do 12,00 sati
   
Pohrana izdavanje i distribucija krvnih pripravaka
Od ponedjeljka do petka u prvoj smjeni od 7,00 do 15,00 sati
Od ponedjeljka do petka u drugoj i trećoj smjeni od 15,00 do 7,00 sati
Subota , nedjelja praznik od 7,00 do 7,00 sati
   
Laboratorij za imunohematološko testiranje davatelja krvi
Od ponedjeljka do petka od 7,00 do 15,00 sati
   
Laboratorij za imunohematološko testiranje pacijenata trudnica i novorođenčadi i laboratorij za križne probe i imunohematološko prijetransfuzijsko ispitivanje
Od ponedjeljka do petka u prvoj smjeni od 7,00 do 15,00 sati
Od ponedjeljka do petka u drugoj i trećoj smjeni – hitni laboratorij Od 15,00 do 7,00 sati
Subota, nedjelja i praznici – hitni laboratorij Od 7,00 do 7,00 sati
   
Serološko testiranje virusnih biljega kod pacijenata i trudnica  
Od ponedjeljka do petka od 7,00 do 15,00 sati
Od ponedjeljka do petka u drugoj i trećoj smjeni te u subotu nedjelju i praznicima – hitni laboratorij Od 7,00 do 22,00 sati
   
Laboratorij za hemostazu
Od ponedjeljka do petka u prvoj smjeni od 7,00 do 15,00 sati
Od ponedjeljka do petka – u drugoj i trećoj smjeni – hitni laboratorij od 15,00 do 7,00 sati
Subota, nedjelja i praznici – hitni laboratorij od 7,00 do 7,00 sati
   
Izdavanje nalaza
Od ponedjeljka do petka – ambulantni nalazi od 13,00 do 15,00 sati
Od ponedjeljka do petka za bolničke odjele prva smjena od 7,00 do 15,00 sati
Od ponedjeljka do petka za bolničke odjele u drugoj i trećoj smjeni – hitni nalazi Od 15,00 do 7,00 sati
Subota , nedjelja i praznici za bolničke odjele hitni nalazi od 7,00 do 7,00 sati

Opća bolnica Varaždin

Ivana Meštrovića 1
42000 Varaždin
Tel: +385 42 393 000
e-mail: bolnica@obv.hr

Služba za plućne bolesti TBC Klenovnik

Klenovnik 1
42 244 Klenovnik
Tel: +385 42 390 200
Fax: +385 42 763 316

Služba za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof

Varaždinska 2,
42220 Novi Marof
Tel: +385 42 406 201
Fax: +385 42 205 305