Centralno naručivanje pacijenata

Plan akcija darivanja krvi u 2018. godini

Plan se nalazi u privitku.

POŠTOVANI  DARIVATELJI KRVI. !

TERMINI  NAVEDENIH  AKCIJA MOGU BITI IZMIJENJENI.
IZMIJENE ĆE BITI OBJAVLJENE NA WEB STRANICI 15 DANA PRIJE PLANIRANE AKCIJE U IZBORNIKU "NOVOSTI"

Datoteke uz članak
Plan akcija darivanja krvi u 2018. godini 87.51 kB
Plan akcija darivanja krvi u 2017. godini 264.20 kB

Opća bolnica Varaždin

Ivana Meštrovića 1
42000 Varaždin
Tel: +385 42 393 000
e-mail: bolnica@obv.hr

Služba za plućne bolesti TBC Klenovnik

Klenovnik 1
42 244 Klenovnik
Tel: +385 42 390 200
Fax: +385 42 763 316

Služba za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof

Varaždinska 2,
42220 Novi Marof
Tel: +385 42 406 201
Fax: +385 42 205 305