Centralno naručivanje pacijenata

Predstavljanje i organizacija Odjela za transfuzijsku medicinu

Odjel za transfuzijsku medicinu je organizacijska  jedinica koja djeluje unutar Opće bolnice Varaždin.

Djelatnost Odjela podijeljena je na procese:  Proces  opskrbe  s krvnim pripravcima, Proces laboratorijske transfuzijske dijagnostike i proces kliničko ambulantne djelatnosti.

Organizacijsko procesna shema Odjela za transfuzijsku medicinu

U procesu reorganizacije transfuzijske medicine u Republici Hrvatskoj, Odjel za transfuzijsku medicinu dobiva status subregionalnog centra u proizvodnji krvnih pripravaka.

U statusu subregionalnog centra Odjel za transfuzijsku medicinu provodi slijedeće aktivnosti:

  • Prikuplja krv od dobrovoljnih davatelja krvi s područja Varaždinske županije i Međimurske županije te opskrbljuje krvnim pripravcima Opću bolnicu Varaždin  i Županijsku bolnicu Čakovec te također razmjenjuje krvne pripravke s drugim Ustanovama u Republici Hrvatskoj.
  • Prikupljena krv prerađuje se u krvne pripravke na Odjelu za transfuzijsku medicinu Varaždin.
  • Uzorke za serološka i NAT testiranja davatelja i doza krvi na biljege krvlju prenosivih zaraznih bolesti šalje se na testiranje na dnevnoj razini u Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu u Zagreb.
  • Imunohematološko testiranje davatelja i doza krvi provode se na Odjelu za transfuzijsku medicinu Varaždin

U okviru laboratorijske djelatnosti na Odjelu za transfuzijsku medicinu izvode se dijagnostičke pretraga za ambulantne i hospitalizirane pacijente i trudnice vezano uz imunohematološku dijagnostiku, serološku dijagnostiku virusnih biljega i dijagnostiku hemostaze

U okviru kliničko ambulantne djelatnosti djeluje ambulanta za kontrolu antikoagulantne terapije, ambulanta za autolognu transfuziju, ambulanta za terapijsko uzimanje krvi, kliničko konzilijarna djelatnost vezana uz terapiju krvnim pripravcima, poremećajima zgrušavanja i haemovigilance,

U okviru sustava upravljanja kvalitetom izvode se sve aktivnosti vezane uz uspostavu, održavanje i upravljanje sustavom kvalitete u području svih djelatnosti Odjela za transfuzijsku medicinu.

Sustav upravljanja kvalitetom za cjelokupnu djelatnost Odjela za transfuzijsku medicinu usklađen je i certificiran sukladno  normi  ISO 9001:2008  . Certifikat dobiven je  2010 godine i od tada na redovnim auditima dokazujemo usklađenost s normom

 Zadnji recertifikacijski audit bio je 13.01.2017.

Na Odjelu zaposlena su 4 liječnika specijalista transfuzijske medicine, 18 tehničara (dva prvostupnika laboratorijske medicine, dvije prvostupnice sestrinstva, 4 medicinske sestre i 10 laboratorijskih tehničara), administrator i jedna radnica

 

Opća bolnica Varaždin

Ivana Meštrovića 1
42000 Varaždin
Tel: +385 42 393 000
e-mail: bolnica@obv.hr

Služba za plućne bolesti TBC Klenovnik

Klenovnik 1
42 244 Klenovnik
Tel: +385 42 390 200
Fax: +385 42 763 316

Služba za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof

Varaždinska 2,
42220 Novi Marof
Tel: +385 42 406 201
Fax: +385 42 205 305