Centralno naručivanje pacijenata

Ovlaštenja za provođenje specijalističkog usavršavanja doktora medicine

 

Ovlaštenje za provođenje specijalističkog usavršavanja doktora medicine iz abdominalne kirurgije

Ovlaštenje za provođenje specijalističkog usavršavanja doktora medicine iz alergologije i kliničke imunologije

Ovlaštenje za provođenje specijalističkog usavršavanja doktora medicine iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine

Ovlaštenje za provođenje specijalističkog usavršavanja doktora medicine iz dječije kirurgije

Ovlaštenje za provođenje specijalističkog usavršavanja doktora medicine iz endokrinologije i dijabetologije

Ovlaštenje za provođenje specijalističkog usavršavanja doktora medicine iz gastroenterologije

Ovlaštenje za provođenje specijalističkog usavršavanja doktora medicine iz ginekologije i opstetricije

Ovlaštenje za provođenje specijalističkog usavršavanja doktora medicine iz hematologije

Ovlaštenje za provođenje specijalističkog usavršavanja doktora medicine iz infektologije

Ovlaštenje za provođenje specijalističkog usavršavanja doktora medicine iz internističke onkologije

Ovlaštenje za provođenje specijalističkog usavršavanja doktora medicine iz kardiologije

Ovlaštenje za provođenje specijalističkog usavršavanja doktora medicine iz kliničke radiologije

Ovlaštenje za provođenje specijalističkog usavršavanja doktora medicine iz nefrologije

Ovlaštenje za provođenje specijalističkog usavršavanja doktora medicine iz neurologije

Ovlaštenje za provođenje specijalističkog usavršavanja doktora medicine iz oftalmologije i optometrije

Ovlaštenje za provođenje specijalističkog usavršavanja doktora medicine iz opće interne medicine

Ovlaštenje za provođenje specijalističkog usavršavanja doktora medicine iz opće kirurgije

Ovlaštenje za provođenje specijalističkog usavršavanja doktora medicine iz ortopedije i traumatologije

Ovlaštenje za provođenje specijalističkog usavršavanja doktora medicine iz otorinolaringologije

Ovlaštenje za provođenje specijalističkog usavršavanja doktora medicine iz pedijatrije

Ovlaštenje za provođenje specijalističkog usavršavanja doktora medicine iz psihijatrije

Ovlaštenje za provođenje specijalističkog usavršavanja doktora medicine iz pulmologije

Ovlaštenje za provođenje specijalističkog usavršavanja doktora medicine iz transfuzijske medicine

Ovlaštenje za provođenje specijalističkog usavršavanja doktora medicine iz urologije

Ovlaštenje za provođenje specijalističkog usavršavanja doktora medicine iz vaskularne kirurgije

Opća bolnica Varaždin

Ivana Meštrovića 1
42000 Varaždin
Tel: +385 42 393 000
e-mail: bolnica@obv.hr

Služba za plućne bolesti TBC Klenovnik

Klenovnik 1
42 244 Klenovnik
Tel: +385 42 390 200
Fax: +385 42 763 316

Služba za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof

Varaždinska 2,
42220 Novi Marof
Tel: +385 42 406 201
Fax: +385 42 205 305