Centralno naručivanje pacijenata

Akutni muški odjel

Akutni muški odjel je odjel za liječenje muških pacijenata sa akutnim psihijatrijskim stanjima.

Odjel se sastoji od dva dijela, zatvorenog i otvorenog dijela odjela.
Zatvoreni dio odjela je namijenjen pacijentima koji zbog pogoršanja psihičkog stanja trebaju psihijatrijsku dijagnostiku i liječenje u posebnim zaštićenim uvjetima. Na zatvorenom dijelu pacijenti se u okviru svojih mogućnosti uključuju u radno-okupacionu terapiju.
Na otvorenom dijelu odjela pacijenti su uključeni u socioterapijske i psihoterapijske aktivnosti koje obuhvaćaju terapijsku zajednicu, radno-okupacionu terapiju, psihoterapijske grupe i individualne razgovore sa psihijatrom. Djelatnici odjela čine tim koji se sastoji od liječnika specijalista psihijatara, medicinskih tehničara, socijalnog radnika i radno-okupacionog terapeuta.

U sklopu odjela djeluju i dvije dnevne bolnice, opća dnevna bolnica za muške pacijente te dnevna bolnica za hrvatske branitelje oboljele od PTSP-a.

Opća bolnica Varaždin

Ivana Meštrovića 1
42000 Varaždin
Tel: +385 42 393 000
e-mail: bolnica@obv.hr

Služba za plućne bolesti TBC Klenovnik

Klenovnik 1
42 244 Klenovnik
Tel: +385 42 390 200
Fax: +385 42 763 316

Služba za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof

Varaždinska 2,
42220 Novi Marof
Tel: +385 42 406 201
Fax: +385 42 205 305