Centralno naručivanje pacijenata

Mogućnosti liječenja alkoholne ovisnosti na području Varaždinske županije i šire

Na području Varaždinske županije od 1974.god. postoji Odsjek  za bolesti ovisnosti pri Odjelu za psihijatriju Opće bolnice Varaždin. Danas isti posjeduje osam postelja i  postoji kao Odjel za psihijatriju –Ovisnosti OBV. Uz njega je pridružena Dnevna bolnica za bolesti  ovisnosti OBV koja može primiti pet do deset osoba (5-10 stolica). Na Odjelu za psihijatriju – Ovisnosti OBV rade dvije liječnice – Mr.sc. Zemira Medved, dr.med., specijalistica psihijatrije, uža specijalizacija socijalne psihijatrije i Maja Vincek, dr.med., specijalistica psihijatrije, te šest medicinskih sestara odnosno tehničara, Veronika Mraković, prvostupnica sestrinstva; Marija Krobot, SSS, Mirjana Majhen, SSS, Ružica Kovačić, SSS, Ivanka Mikac, SSS i Dominik Mihalic, SSS.

Program odvikavanja od alkohola se provodi  po načelima Zagrebačke alkohološke škole odnosno Prof.dr. Vladimira Hudolina. Sam terapijski proces traje tri tjedna i odvija se na Odjelu za psihijatriju – Ovisnosti Opće bolnice Varaždin. Liječenje alkoholne ovisnosti obuhvaća prijem u bolnicu uz sveobuhvatni razgovor s ovisnicom/kom o alkoholu  i obitelji uz cjelovitu informaciju o programu liječenja. Bolesnici borave u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama, a na usluzi im je dnevni boravak s televizijom i priručnom kuhinjom. Boravak je otvorenog tipa, ali traži poštivanje striktnog kućnog reda i propisane satnice. Radnim danom se odvijaju terapijske grupe s liječnikom psihijatrom , medicinskom sestrom, socijalnom radnicom (Smiljana Janković, soc. radnica) i radnom terapeutkinjom (Jelena Kolenko, bacc. therap. occup.) , a svi bolesnici se naknadno, kada započnu oporavak i apstiniraju od alkohola, upućuju na psihologijsku obradu (Mr. Draženka Topolnjak-Pavišić,prof. psihologije, klinički psiholog; zamjena Marina Martinčević, prof. psihologije). Srijedom se bolesnici zajedno s obiteljima uključuju u obiteljsku terapijsku grupu gdje im se pokušava približiti sistemski obiteljski model i implementacija istoga na problem alkoholne ovisnosti.

Dio bolnički liječenih osoba radi alkoholne ovisnosti  dolazi direktno upućenih iz primarne zdravstvene zaštite ili su to već liječeni alkoholni ovisnici/ce koji znaju put dolaska na Odjel za psihijatriju – Ovisnosti OBV. Veći dio pacijenata dobiva indikaciju za liječenje, naročito prvo u životu, kroz dolazak i psihijatrijsku obradu u Ordinaciji za bolesti ovisnosti OBV koja radi utorkom odnosno četvrtkom. U toj ordinaciji se provodi savjetodavni, dijagnostički i terapijski rad s alkoholnim ovisnicama/ovisnicima i članovima obitelji.  U istoj ordinaciji se obavljaju kontrole osoba koje su liječene bolnički radi alkoholne ovisnosti  i to kroz duži niz godina. Ordinacija za bolesti ovisnosti OBV je i mjesto kontroliranja izvršenja zaštitnih mjera obaveznog liječenja alkoholne ovisnosti po Prekršajnom sudu u Varaždinu i po Općinskom sudu u Varaždinu za osobe koje su počinile nasilje u obitelji.

Od ljeta 2015.god. na području Varaždinske županije postoji još jedno mjesto gdje se obavlja savjetodavni i dijagnostičko-terapijski rad s obiteljima alkoholnih ovisnica/ovisnika, ali i rad s mladima koji zloporabe alkohol i uopće spadaju u skupinu osoba s alkoholom prouzrokovanim problemima i poremećajima, a to je Savjetovalište za alkoholom uzrokovane probleme pri Centru za mentalno zdravlje, prevenciju i izvanbolničko liječenje bolesti ovisnosti Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije koje radi četvrtkom od 14-20 sati i u kojem radi Mr.sc. Zemira Medved, dr.med., specijalistica psihijatrije, uža specijalizacija socijalne psihijatrije. Jednom mjesečno se u Savjetovalištu četvrtkom održavaju i obiteljske grupe članova Udruge zdravog življenja „Obiteljski klub“ Varaždinske županije u kojima se educiraju novi članovi odnosno nove obitelji  u Udruzi.

Cjelinu organizirane skrbi za obitelji ovisnika o alkoholu zatvara rad i djelovanje Udruge zdravog življenja „Obiteljski klub“ Varaždinske županije koja postoji od 2006.god. kao slijednica desetak Klubova liječenih alkoholičara koji su postojali na području Varaždinske županije krajem osamdesetih godina prošlog stoljeća. Udruga ima dvije stručne djelatnice s dugogodišnjim iskustvom u radu s obiteljima pogođenim alkoholnom ovisnošću. Zastupnica Udruge je Mr.sc. Zemira Medved, dr.med., spec. psihijatrije, uža specijalizacija socijalne psihijatrije i uz nju radi Marija Krobot, medicinska sestra, SSS, sa završenom izobrazbom za stručnu djelatnicu u KLA. Udruga surađuje sa svim institucijama na državnoj razini (Referentni centar za ovisnosti pri KBC S. Milosrdnice Zagreb,HSKLA,KB Vrapče Zagreb, PB Sveti Ivan Zagreb), te sa pravosudnim, prosvjetnim, zdravstvenim i ostalim ustanovama i institucijama na lokalnoj razini.

Važno je naglasiti da i ostale susjedne županije gravitiraju Varaždinu i Općoj bolnici Varaždin tako da često liječimo i bolesnice/ke iz drugih županija.  Ne smije se zanemariti i program zdravstvenog prosvjećivanja i informiranja koji se vrši zahvaljujući radu Udruge zdravog življenja– „Obiteljski  klub“ Varaždinske županije tokom godine različitim objavama u elektronskim i tiskanim medijima županije. Udruga posjeduje i vlastitu internetsku stranicu: www.obiteljskiklub.hr, kao i stranicu grupe na facebook-u : stranica udruge zdravog življenja. Time se pridružujemo borbi suzbijanja alkoholom uzrokovanih poremećaja odnosno borbi protiv alkoholne ovisnosti kao najraširenije i najopakije ovisnosti u RH.

U Varaždinu, 6.12.2017.god.

Zemira Medved

 

 

Opća bolnica Varaždin

Ivana Meštrovića 1
42000 Varaždin
Tel: +385 42 393 000
e-mail: bolnica@obv.hr

Služba za plućne bolesti TBC Klenovnik

Klenovnik 1
42 244 Klenovnik
Tel: +385 42 390 200
Fax: +385 42 763 316

Služba za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof

Varaždinska 2,
42220 Novi Marof
Tel: +385 42 406 201
Fax: +385 42 205 305