Centralno naručivanje pacijenata
07.04.2010

Informatičko školovanje medicinskih djelatnika

U prosincu 2009. godine pokrenut je projekt proširivanja suradnje Microsoftovog inovacijskog centra (u nastavku MIC) s Općom bolnicom Varaždin, uz podršku Grada Varaždina

Opća bolnica Varaždin

Ivana Meštrovića 1
42000 Varaždin
Tel: +385 42 393 000
e-mail: bolnica@obv.hr

Služba za plućne bolesti TBC Klenovnik

Klenovnik 1
42 244 Klenovnik
Tel: +385 42 390 200
Fax: +385 42 763 316

Služba za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof

Varaždinska 2,
42220 Novi Marof
Tel: +385 42 406 201
Fax: +385 42 205 305