Centralno naručivanje pacijenata

Simpozij o suvremenom zbrinjavanju kroničnih rana kod kirurškog bolesnika, Osijek, 27. i 28.09.2018.

12.10.2018

Izvještaj sa sudjelovanja na stručnom skupu u Osijeku

 

 

         Dana 27. i 28. rujna ove godine, održao se Simpoziju o suvremenom zbrinjavanju kroničnih rana kod kirurškog bolesnika u organizaciji HUR-a i HUMS-a, a aktivno su sudjelovale kolegice i kolega iz naše ustanove.

         Tijekom simpozija slušale su se brojne teme iz područja tretmana kroničnih rana, prijevoju, procesima cijeljenja, debridmanu, primjeni obloga za pojedine vrste i kategorije rana. Najviše dojmova ostavilo je predavanje dr. Marinka Filipović koji je u svojem radu i izlaganju stvarno detaljno i slikovito prikazao i opisao sam postupak nekrektomije u vaskularnih pacijenata, kao dobar temelj za brže zacjeljivanje rana i oporavak bolesnika.

         Uz Dragana Behina, pedstavnika Odjel za opću, vaskularnu, plastičnu, estetsku  i rekonstruktivnu  kirurgiju, na ovom simpoziju bile su aktivne kolegice sa Odjela za abdominalnu kirurgiju, Kanjir Dajana i Valentina Vincek, sa temom „ Cijeljenje kirurške rane uz pomoć suvremenih obloga“, gdje su detaljno prikazale slučaj pacijentice na odjelu kod koje su primijenile suvremene obloge u cijeljenju rane, slikovito to dokumentirale i odlučile to prezentirat na ovom stručnom simpoziju.

         Uz brojna predavanja,organizirane su i radionice o samim primjenama obloga na razne vrste rane, gdje smo dobili detaljnije informacije o karakteristikama samih obloga i način njihova djelovanja.Uz ove radionice vrlo korisna je bila i radionica o primjeni i prednostima terapije negativnog tlaka  (NPWT) kod liječenja kronične rane.

        Na kraju službenog dijela, upoznali smo se sa organizatorima ovog simpozija, koji su izrazili želju da sljedeći simpozij bude organiziran u našem gradu.

 

 

VMT Dragan Behin

 

Opća bolnica Varaždin

Ivana Meštrovića 1
42000 Varaždin
Tel: +385 42 393 000
e-mail: bolnica@obv.hr

Služba za plućne bolesti TBC Klenovnik

Klenovnik 1
42 244 Klenovnik
Tel: +385 42 390 200
Fax: +385 42 763 316

Služba za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof

Varaždinska 2,
42220 Novi Marof
Tel: +385 42 406 201
Fax: +385 42 205 305