Centralno naručivanje pacijenata

 

 

 

NAZIV PROJEKTA:

''Izgradnja spojnog objekta između Odjela II i Odjela III sa servisnom internom prometnicom i opremanje Službe za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof''

 

OPĆI CILJ PROJEKTA:

Povećanje isplativosti i pristupa bolničkoj skrbi za posebno ranjive skupine kroz olakšanje pristupa poboljšanim zdravstvenim uslugama i ustanovama, smanjenje opterećenosti članova obitelji te smanjenje stope bolovanje.  

SVRHA PROJEKTA:

Povećati infrastrukturne, tehničke i ljudske kapacitete za pružanje kvalitetne bolničke palijativne skrbi.

VRIJEDNOST PROJEKTA:

Ukupna vrijednost projekta se određuje na 51.555.381,06 HRK. Ukupni prihvatljivi troškovi određuju se na 51.545.743,56 HRK, od čega bespovratna sredstva iznose 51.545.743,56 HRK.

Projekt se sufinancira sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj, kroz Operativni program ''Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:

Od 12. ožujka 2015. do 12. rujna 2018. godine

 

O PROJEKTU 

Opća bolnica Varaždin – Služba za produženo liječenje i palijativna skrb obavlja bolničku djelatnost dugotrajnog liječenja i palijativne skrbi te specijalističko konzilijarnu zaštitu sa specijalističkom dijagnostikom. U Varaždinskoj županiji prevladava stanovništvo starije životne dobi što doprinosi sve većoj potrebi za palijativnom skrbi i to kroz institucionalne oblike provođenja iste. Službi za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof gravitiraju i bolesnici sa područja središnje i sjeverozapadne hrvatske. Kako bi se povezali postojeći infrastrukturni kapaciteti, odnosno osigurali novi (u skladu s Nacionalnim planom 2015-2016. i Mrežom bolničke djelatnosti) i time riješio problem nedostatka odgovarajućih infrastrukturnih i tehničkih kapaciteta u palijativnoj skrbi, u sklopu projekta izgradit će se i opremiti energetski učinkoviti novi spojni objekt između objekata u kojima funkcioniraju Odjel 2 i Odjel 3, izgradit će se nova servisna prometnica, energetski obnoviti zgrade Odjela 2 i Odjela 3, te Služba opremiti modernom medicinskom opremom, čime će se osigurati uvjeti za pružanje kvalitetnije i dostupne palijativne skrbi. Također, projektom će se u cilju osiguranja kvalitetnih i stručnih međuljudskih odnosa između zaposlenika, te zaposlenika i pacijenta, utjecati na podizanje svijesti o jednakim mogućnostima i nediskriminaciji na radnom mjestu i to kroz provedbu istraživanja o poimanju jednakosti spolova, diskriminaciji te percepciji palijativnih pacijenata, kao i kroz edukacije zaposlenika i javnosti o istim temama, a koje će se bazirati na rezultatima istraživanja.

Realizacija Projekta također donosi uštedu energenata, smanjenje troškova tekućeg i investicionog održavanja, omogućava zapošljavanja zdravstvenih kadrova potrebnih profila, povećanje smještajnih kapaciteta i funkcionalnih sadržaja koji Bolnici nedostaju, omogućava pristup osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, a to su elementi koji će učiniti novi odjel palijativne skrbi primjerom dobre prakse drugim bolnicama u regiji gdje će se stjecati praktična iskustava medicinskog i nemedicinskog osoblja iz područja palijative.

 

KONTAKT OSOBE ZA VIŠE INFORMACIJA:

Nenad Kudelić, dr. med., email: nenad.kudelic@obv.hr

Jasminka Begić, dipl. iur., email: jasminka.begic@obv.hr

Božica Lončarek, bacc.oec, email: bozica.loncarek@obv.hr

Ivan Tuk, mag.med.techn., email: ivan.tuk@obv.hr

 

POVEZNICE

Europski strukturni i investicijski fondovi

Konkurentnost i kohezija 2014-2020

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

Europska unija

 

ČLANCI O PROJEKTU

 

ČLANCI O PROJEKTU IZ DRUGIH MEDIJA

 

EDUKACIJA O JEDNAKIM MOGUĆNOSTIMA I NEDISKRIMINACIJI NA RADNOM MJESTU

 

GALERIJA

Opća bolnica Varaždin

Ivana Meštrovića 1
42000 Varaždin
Tel: +385 42 393 000
e-mail: bolnica@obv.hr

Služba za plućne bolesti TBC Klenovnik

Klenovnik 1
42 244 Klenovnik
Tel: +385 42 390 200
Fax: +385 42 763 316

Služba za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof

Varaždinska 2,
42220 Novi Marof
Tel: +385 42 406 201
Fax: +385 42 205 305