Centralno naručivanje pacijenata

 

 

 

NAZIV PROJEKTA:

''Uspostava objedinjenog hitnog bolničkog prijema u Općoj bolnici Varaždin''

 

 

OPĆI CILJ PROJEKTA:

Opći cilj projekta je osigurati pristup učinkovitoj hitnoj zdravstvenoj zaštiti kroz uspostavu objedinjenog hitnog bolničkog prijema.  

SVRHA PROJEKTA:

Uspostava objedinjenog hitnog bolničkog prijema u Općoj bolnici Varaždin kroz izgradnju zgrade u kojoj će biti smješten OHBP te opremanje istog.

VRIJEDNOST PROJEKTA:

Ukupna vrijednost projekta određuje se na 19.954.875,00 HRK.

Projekt se sufinancira sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj, kroz Operativni program ''Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“ u iznosu 14.000.000,00 HRK te u preostalom iznosu od 5.954.875,00 HRK sredstvima prijavitelja odnosno Opće bolnice Varaždin

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:

Od 11. siječnja 2017. do 11. studenog 2020. godine

 

O PROJEKTU 

Opća bolnica Varaždin svrstana je u županijsku bolnicu regionalnog značaja koja ugovara s HZZO-om hitni bolnički prijem. Realizacijom ovog projekta će doći do izgradnje zgrade objedinjenog hitnog bolničkog prijema omogućavajući smještaj hitnih prijemnih ambulanti interne,  kirurgije, neurologije, urologije, okulistike i otorinolaringologije na jednom mjestu, što  poboljšava zdravstvenu zaštitu, omogućuje provedbu odgovarajućih mjera zdravstvene zaštite, usklađen i funkcionalno povezani OHBP uz druge grane medicine Opće bolnice Varaždin na načelu specijaliziranog pristupa te organiziranje i razvijanje posebnih specijaliziranih kliničkih, javnozdravstvenih dostignuća te njihovu primjenu u praksi na jednom mjestu bez upućivanja i vraćanja pacijenata, a istovremeno ostvarujući i racionalizaciju troškova.  Kako bi se postigli zakonom propisani ukupni procesi rada u OHBP, uz suglasnost Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu za prikazanu funkciju i ulogu OHBP kroz glavne funkcionalne prostorije hitnog prijema, funkcijske veze procesa rada, ukupnih površina i prikaza kretanja pacijenata u OHBP-u te sigurnosnih uvjeta potrebno je izgraditi novu zgradu pri čemu će se u svemu poštivati Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine.

Prostori OHBP-a nalazit će se u jedinstvenom objektu zajedno s dnevnom bolnicom/jednodnevnom kirurgijom.

Radiološka dijagnostika i medicinsko-biokemijski laboratorij u sastavu su drugih ustrojstvenih jedinica bolničke zdravstvene ustanove, ali su funkcionalno povezani s OHBP-om.

Ciljne skupine projekta su pacijenti jer će se ovim ulaganjem ostvariti kvalitetnija zdravstvena usluga uz funkcionalno dostupnu dijagnostiku, osnaženu novom medicinsko-tehničkom opremom, liječenje pacijenata suvremenijim metodama kojima će se stvoriti mogućnost smanjenja broja dana stacionarnog liječenja, a time i broja dana bolovanja, pacijenta koji neće biti upućivan i vraćan između službi i odjela raznih grana medicine već zbrinjavan na jednom mjestu, i sama Opća bolnica Varaždin u kojoj će se poboljšati uvjeti rada za zaposlenike.

 

KONTAKT OSOBE ZA VIŠE INFORMACIJA:

Nenad Kudelić, dr. med., email: nenad.kudelic@obv.hr

Jasminka Begić, dipl. iur., email: jasminka.begic@obv.hr

 

 

POVEZNICE

Europski strukturni i investicijski fondovi

Konkurentnost i kohezija 2014-2020

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

Europska unija

 

ČLANCI O PROJEKTU

 

GALERIJA

 

 

Opća bolnica Varaždin

Ivana Meštrovića 1
42000 Varaždin
Tel: +385 42 393 000
e-mail: bolnica@obv.hr

Služba za plućne bolesti TBC Klenovnik

Klenovnik 1
42 244 Klenovnik
Tel: +385 42 390 200
Fax: +385 42 763 316

Služba za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof

Varaždinska 2,
42220 Novi Marof
Tel: +385 42 406 201
Fax: +385 42 205 305