Centralno naručivanje pacijenata

Služba za ginekologiju i opstetriciju

SLUŽBA ZA GINEKOLOGIJU I OPSTETRICIJU

Pročelnik službe

v.d. Ivana Risek, dr.med., spec. ginekologije i opstetricije

Tel :
Email :

042 393 113 
irisek@obv.hr

Glavna sestra

Anita Gabud, mag.med.techn

Tel :
Email :

042 393 100
agabud@obv.hr

ODJEL ZA NEONATOLOGIJU I JIL NOVOROĐENČADI

Voditelj odjela/odsjeka

dr.sc. Karmen Magaš, dr.med. 

spec.pedijatar - subspec.neonatolog

Tel :
Email :

042 393 109 
kmagas@obv.hr

Glavna sestra

Nikolina Vlahova Bilić, bacc.med.techn

Tel :
Email :

042 393 109 
nikolina.vlahova-bilic@obv.hr

ODJEL ZA RAĐAONU I PUERPERIJ

Voditelj odjela/odsjeka

Ivanka Karadža, dr.med.

spec.ginekologije i opstertricije

Tel : 
Email :

042 393 108
trudnicki.tecaj@obv.hr

Glavna sestra

Ksenija Horvatić, bacc.obs.

Tel : 
Email :

042 393 108
khorvatic@obv.hr

ODJEL GINEKOLOGIJE

Voditelj odjela/odsjeka

Ivana Risek, dr.med., spec. ginekologije i opstetricije

Tel :
Email :

042 393 113
irisek@obv.hr

Glavna sestra

Alenka Blaži, bacc.obs.

Tel :
Email :

042 393 113 
ablazi@obv.hr

ODJEL ZA PATOLOGIJU TRUDNOĆE

Voditelj odjela/odsjeka

Ivo Bilopavlović, dr.med.

spec.ginekologije i opstertricije

Tel : 
Email :

042 393 114
ibilopavlovic@obv.hr

Glavna sestra

Vesna Bednjanić, bacc.obs.

Tel : 
Email :

042 393 114
vbednjanic@obv.hr

 

SLUŽBA ZA GINEKOLOGIJU I OPSTETRICIJU

Voditelj tečaja za trudnice i osobe u pratnji

Ivanka Karadža, dr.med.

spec.ginekologije i opstertricije

Tel :
Email :


trudnicki.tecaj@obv.hr

Opća bolnica Varaždin

Ivana Meštrovića 1
42000 Varaždin
Tel: +385 42 393 000
e-mail: bolnica@obv.hr

Služba za plućne bolesti TBC Klenovnik

Klenovnik 1
42 244 Klenovnik
Tel: +385 42 390 200
Fax: +385 42 763 316

Služba za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof

Varaždinska 2,
42220 Novi Marof
Tel: +385 42 406 201
Fax: +385 42 205 305