Centralno naručivanje pacijenata

Potvrda za parking

27.12.2017

 

Dobrovoljni darivatelji krvi imaju pravo na besplatan parking unutar bolničkog kruga.

Ulazak u bolnički krug je kroz portu, na izlazu priložite potvrdu koju Vam daju djelatnici Odjela za transfuzijsku medicinu.

Opća bolnica Varaždin

Ivana Meštrovića 1
42000 Varaždin
Tel: +385 42 393 000
e-mail: bolnica@obv.hr

Služba za plućne bolesti TBC Klenovnik

Klenovnik 1
42 244 Klenovnik
Tel: +385 42 390 200
Fax: +385 42 763 316

Služba za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof

Varaždinska 2,
42220 Novi Marof
Tel: +385 42 406 201
Fax: +385 42 205 305