Centralno naručivanje pacijenata

Hrvatski Liječnički ZborHRVATSKI LIJEČNIČKI ZBOR – CROATIAN MEDICAL ASSOCIATION PODRUŽNICA VARAŽDIN,
Ivana Meštrovića bb, 42 000 Varaždin
Tel:
Fax:
E-mail:
Žiro račun:
042 393 – 091 . 393 - 093
042 393 - 064
jpremuzic@net.hr
2360000- 1400156710, kod Zagrebačke banke


Opća bolnica Varaždin

Ivana Meštrovića 1
42000 Varaždin
Tel: +385 42 393 000
e-mail: bolnica@obv.hr

Služba za plućne bolesti TBC Klenovnik

Klenovnik 1
42 244 Klenovnik
Tel: +385 42 390 200
Fax: +385 42 763 316

Služba za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof

Varaždinska 2,
42220 Novi Marof
Tel: +385 42 406 201
Fax: +385 42 205 305