Centralno naručivanje pacijenata

Godišnji izvještaj o radu Banke tkiva i stanica Opće bolnice Varaždin

Eurocet TISSUES DATA FORM - 2008
(xls datoteka ~ 125 kB)
Eurocet SHORTLIST DATA FORM - 2008
(xls datoteka ~ 100 kB)

Opća bolnica Varaždin

Ivana Meštrovića 1
42000 Varaždin
Tel: +385 42 393 000
e-mail: bolnica@obv.hr

Služba za plućne bolesti TBC Klenovnik

Klenovnik 1
42 244 Klenovnik
Tel: +385 42 390 200
Fax: +385 42 763 316

Služba za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof

Varaždinska 2,
42220 Novi Marof
Tel: +385 42 406 201
Fax: +385 42 205 305