Centralno naručivanje pacijenata

Kongres „Implementacija strategija promocije neurološkog zdravlja“ UMSTHN u Šibeniku

Fotografije uz članak 3
25.09.2019

 

Kongres „Implementacija strategija promocije neurološkog zdravlja“  UMSTHN u Šibeniku od

25-28.09.2019.

Promocija neurološkog zdravlja bila je tema X. međunarodnog  kongresa Udruge medicinskih sestara i tehničara  Hrvatske za neurologiju održanog u Solarisu, gdje je sudjelovalo preko sto aktivnih sudionika kroz predavanja, radionice i satelitski simpozij.

Na kongresu uz pozvane predavače Zdravstvenog veleučilišta Zagreb, sestre su prezentirale, a kroz analizu kliničkih slučajeva, područja svog djelovanja: učenje preko kontinuiranog profesionalnog usavršavanja, primjenu novih i modernih tehnologija, savjetodavni rad.

Sudionici iz Opće bolnice Varaždin bile su: Helena Đurak, Mateja Dumbović, Anita Krpan i Renata Jurišak te Snježana Puzak koja je prezentirala rad „Učenje na pogreškma“.

Opća bolnica Varaždin

Ivana Meštrovića 1
42000 Varaždin
Tel: +385 42 393 000
e-mail: bolnica@obv.hr

Služba za plućne bolesti TBC Klenovnik

Klenovnik 1
42 244 Klenovnik
Tel: +385 42 390 200
Fax: +385 42 763 316

Služba za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof

Varaždinska 2,
42220 Novi Marof
Tel: +385 42 406 201
Fax: +385 42 205 305