Centralno naručivanje pacijenata

Ravnateljstvo

Ravnatelj: Zamjenik ravnatelja:
Nenad Kudelić, dr.med.
tel. 042/393-500
e-mail: nenad.kudelic@obv.hr
Damir Poljak, dipl.med.techn.
tel. 042/393-500
e-mail: damir.poljak@obv.hr
   
Pomoćnica ravnatelja za kvalitetu zdravstvene zaštite i nadzor: Pomoćnica ravnatelja  za sestrinstvo:
Dubravka Dobec-Gorenak, dr.med.
tel. 099/311 56 25
e-mail: ddobec@obv.hr
Anica Sekovanić, mag.med.techn.
tel. 042/393-505
e-mail: anica.sekovanic@obv.hr
   
Tajnica ravnatelja: Službenik za informiranje:
Jadranka Skupnjak
tel. 042/393-501
e-mail: bolnica@obv.hr
Tomislav Vrhovec, dipl.iur.
tel. 098/9843 488
e-mail: tomislav.vrhovec@obv.hr
   
v.d. Rukovoditelj središnje službe za projekte,
fondove Europske unije i akreditaciju:
v.d. Rukovoditelj središnje službe za
ekonomsko-financijske poslove:
Jasminka Begić, dipl.iur.
tel. 042/393 608
e-mail: jasminka.begic@obv.hr
Karmen Verteš, dipl.oec.
tel. 042/393-503
e-mail: karmen.vertes@obv.hr
   
v.d. Rukovoditelj središnje službe za opće,
pravne i kadrovske poslove:
v.d. Rukovoditelj središnje službe za:
pravne poslove ugovaranja:
Tomislav Vrhovec, dipl.iur.
tel. 042/393-599
e-mail: tomislav.vrhovec@obv.hr
Snježana Cerjan, mag.iur.
tel. 042/393-161
e-mail: snjezana.cerjan@obv.hr

Opća bolnica Varaždin

Ivana Meštrovića 1
42000 Varaždin
Tel: +385 42 393 000
e-mail: bolnica@obv.hr

Služba za plućne bolesti TBC Klenovnik

Klenovnik 1
42 244 Klenovnik
Tel: +385 42 390 200
Fax: +385 42 763 316

Služba za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof

Varaždinska 2,
42220 Novi Marof
Tel: +385 42 406 201
Fax: +385 42 205 305