Centralno naručivanje pacijenata

Upravno vijeće Opće bolnice Varaždin

Predsjednik Upravnog vijeća:
Zlatko Koračević, dipl.ing.

Članovi Upravnog vijeća:
Darko Detelj, d.i.geot. 
Snježana Cerjan, mag.iur.
Prim.dr.sc. Ranko Stare, dr.med.
Vlasta Vuković Hoić

Opća bolnica Varaždin

Ivana Meštrovića 1
42000 Varaždin
Tel: +385 42 393 000
e-mail: bolnica@obv.hr

Služba za plućne bolesti TBC Klenovnik

Klenovnik 1
42 244 Klenovnik
Tel: +385 42 390 200
Fax: +385 42 763 316

Služba za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof

Varaždinska 2,
42220 Novi Marof
Tel: +385 42 406 201
Fax: +385 42 205 305