Centralno naručivanje pacijenata

Služba za plućne bolesti i TBC Klenovnik

SLUŽBA ZA PLUĆNE BOLESTI I TBC KLENOVNIK

Pročelnik službe

Andrija Golub, dr.med.

Tel:

Email :

042/390-215

agolub@obv.hr

Glavna sestra

Mirjana Geci,dipl.med.techn.

Tel :
Email :

042/390-210
mgeci@obv.hr

ODJEL ZA PULMOLOGIJU I

Voditelj odjela/odsjeka

Vilim Kolarić, dr.med.

Tel :
Email :

042/390-230
vkolaric@obv.hr

Glavni tehničar

 Vedran Vuglovečki, bacc.med.techn.

Tel :
Email :

042/390-281
vedran.vuglovecki@obv.hr

ODJEL ZA PULMOLOGIJU II

Voditelj odjela/odsjeka

Vlatko Pavlić, dr.med.

Tel :
Email :

042/390-262
vpavlic@obv.hr

Glavna sestra

 Ivana Lončar,bacc.med.techn.

Tel :
Email :

042/390-282
ivana.loncar@obv.hr

ODJEL ZA PULMOLOGIJU I TBC

 Voditelj odjela/odsjeka

Ljubica Radmilović Varga, dr.med.

Tel :
Email :

042/390-253
ljradmilovic@obv.hr

Glavna sestra

Marijeta Fištrek, dipl.med.techn

Tel :
Email :

042/390-283
marijeta.fistrek@obv.hr

 

ODJEL ZA PULMOLOGIJU i  rezistentnu TBC

 Voditelj odjela/odsjeka

Martina Hajduk, dr.med.

Tel : 
Email : 

042/390-242
martina.hajduk@obv.hr

Glavna sestra

Nevenka Lazar, bacc.med.techn

Tel : 

Email : 

042/390-249

nevenka.lazar@obv.hr

 

ODJEL intenzivnog liječenja s jedinicom za mehaničku potporu disanja

 Voditelj odjela/odsjeka

Andrija Golub, dr.med.

Tel : 
Email : 

042/390-215
andrija.golub@obv.hr

Glavna sestra

Blaženka Kralj, bacc.med.techn

Tel : 

Email : 

042/390-216

blazenka.kralj@obv.hr

 

 

 

Opća bolnica Varaždin

Ivana Meštrovića 1
42000 Varaždin
Tel: +385 42 393 000
e-mail: bolnica@obv.hr

Služba za plućne bolesti TBC Klenovnik

Klenovnik 1
42 244 Klenovnik
Tel: +385 42 390 200
Fax: +385 42 763 316

Služba za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof

Varaždinska 2,
42220 Novi Marof
Tel: +385 42 406 201
Fax: +385 42 205 305