Centralno naručivanje pacijenata
Anketa o zadovoljstvu bolničkom uslugom
Odjel na kojem ste liječeni: 1
Podatke daje: 1
Na prijem u bolnicu sam čekao/la: 1
Liječnik me informirao o mojem zdravstvenom stanju: 1
Bio/la sam upoznat/a s različitim mogućnostima liječenja moje bolesti: 1
Liječnik se prema meni odnosio: 1
Medicinske sestre su se prema meni odnosile: 1
Ostalo osoblje se prema meni odnosilo: 1
Molimo Vas da na skali 0 - 5 izrazite Vaše zadovoljstvo ili nezadovoljstvo zdravstvenom uslugom: 1
Ocijenite stručnost medicinskog osoblja: 1
Ocijenite kvalitetu bolničke hrane: 1
Ocijenite kvalitetu bolničkog smještaja: 1
Ocijenite kvalitetu higijenskih uvjeta: 1
Ocijenite kvalitetu brige za djecu:  
(ako je bila potrebna)
Ocijenite kvalitetu razgovora sa pacijentom: 1
Kojoj dobnoj skupini pripadate: 1
(roditelj ili staratelj odabire dobnu skupinu djeteta)
Spol: 1
(roditelj ili staratelj označava spol djeteta)
Datum bolničkog liječenja: 1
Vaš radni odnos: 1
Ostale primjedbe ili sugestije:  
1 - obavezna polja

Opća bolnica Varaždin

Ivana Meštrovića 1
42000 Varaždin
Tel: +385 42 393 000
e-mail: bolnica@obv.hr

Služba za plućne bolesti TBC Klenovnik

Klenovnik 1
42 244 Klenovnik
Tel: +385 42 390 200
Fax: +385 42 763 316

Služba za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof

Varaždinska 2,
42220 Novi Marof
Tel: +385 42 406 201
Fax: +385 42 205 305