Centralno naručivanje pacijenata

Prisustvovanje na 9. Kongresu Hrvatskog torakalnog društva, 10-13.04.2019.

Fotografije uz članak 2
13.04.2019

Medicinske sestre/tehničari Opće bolnice Varaždin, Službe za plućne bolesti i TBC Klenovnik, sudjelovale su i ove godine na 9. Kongresu Hrvatskog torakalnog društva, održanog od 10-13. travnja u Zagrebu.

Glavne teme sestrinskog dijela Kongresa bile su:

  • mogućnosti kontinuiranog poboljšanja u zdravstvenoj njezi,
  • multidisciplinarni pristup u zdravstvenoj njezi,
  • holistički pristup plućnom bolesniku,
  • izazovi u sestrinskoj praksi.

Sestre/tehničari Službe za plućne bolesti i TBC Klenovnik, Kongresu su prisustvovali kao slušači, ali i aktivno sa predavanjem „ Holistički pristup bolesniku na dugotrajnoj mehaničkoj potpori disanja- prikaz slučaja“  čiji su autori Tajana Gamilec, bacc.med.techn.  i Sanja Friščić, bacc.physioth.

 

Mirjana Geci, dipl.med.techn.

Opća bolnica Varaždin

Ivana Meštrovića 1
42000 Varaždin
Tel: +385 42 393 000
e-mail: bolnica@obv.hr

Služba za plućne bolesti TBC Klenovnik

Klenovnik 1
42 244 Klenovnik
Tel: +385 42 390 200
Fax: +385 42 763 316

Služba za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof

Varaždinska 2,
42220 Novi Marof
Tel: +385 42 406 201
Fax: +385 42 205 305