Centralno naručivanje pacijenata

Sudjelovanje na humanitarnoj utrci Mliječna staza 2019.

Fotografije uz članak 2
08.09.2019

Sudjelovanje na humanitarnoj utrci Mliječna staza 2019.

 

Dana 8.rujna 2019.godine održala se humanitarna utrka Mliječna staza 2019. u svrhu poboljšanja skrbi o majkama i djeci u rodilištima. Na utrci su sudjelovale i djelatnice Opće bolnice Varaždin Odjela za neonatologiju i JIL novorođenčadi dr.med. Ana Pastuović, Nikolina Vlahova Bilić, mag.med.techn., Mihaela Samac Vinter, bacc.med.techn., Tea Novko, bacc.med.techn. i medicinska sestra Lea Hajduk.

Sredstva prikupljena na Mliječnoj stazi uložiti će se u edukaciju zdravstvenog osoblja te za nabavu opreme za rodilišta. Temelj sigurne i dostojanstvene njege u rodilištu čini osoblje koje pruža podršku i ohrabrenje te odgovarajuća oprema. Ukoliko je to osigurano, omogućen je dobar početak života za svako dijete i pružena potrebna podrška cijeloj obitelji. Budući da smo dio početka života svakog djeteta i dajemo podršku majkama i cijeloj obitelji, drago nam je da smo našim sudjelovanjem na utrci doprinjele unapređenju skrbi u rodilištima. 

 

Opća bolnica Varaždin

Ivana Meštrovića 1
42000 Varaždin
Tel: +385 42 393 000
e-mail: bolnica@obv.hr

Služba za plućne bolesti TBC Klenovnik

Klenovnik 1
42 244 Klenovnik
Tel: +385 42 390 200
Fax: +385 42 763 316

Služba za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof

Varaždinska 2,
42220 Novi Marof
Tel: +385 42 406 201
Fax: +385 42 205 305