Centralno naručivanje pacijenata

Stanje zaliha krvi na Odjelu za transfuzijsku medicinu Opće bolnice Varaždin

18.11.2019.

Prevelike zalihe
Premale zalihe
A+
A-
O+
O-
B+
B-
AB+
AB-


Poštovani davatelji krvi kao i svi Vi koji to želite postati,

Odjel za transfuzijsku medicinu Opće bolnice Varaždin opskrbljuje krvnim pripravcima : Odjele Opće bolnice Varaždin i Županijsku bolnicu u Čakovcu te godišnje prikuplja oko 12 000 doza krvi. Stoga Vam želimo prikazati dnevno stanje zaliha krvi na našem Odjelu

Slike (doze krvi) prikazuju trenutačno stanje zaliha krvi prema krvnim grupama uz naznačene vrijednosti PREMALE i PREVELIKE ZALIHE KRVI

Ako su trenutačne količine krvi Vaše krvne grupe ispod oznake PREMALE ZALIHE (plava crta), molimo Vas da dođete darivati krv na Odjel za transfuzijsku medicinu Opće bolnice Varaždin, srijedom i četvrtkom od 07:30 do 13 h, a ponedeljak, utorak, petak i dan prije blagdana od 07:30 do 11 sati.

Ako su trenutačne količine krvi Vaše krvne grupe iznad oznake PREVELIKE ZALIHE (žuta crta), molimo Vas da privremeno odgodite darivanje krvi dok se zalihe Vaše krvne grupe ne smanje.

Od izuzetnog je značaja pažljivo balansirati između „premale“ i „prevelike“ zalihe krvnih pripravaka zato da bismo mogli u svakom trenutku osigurati bolesnicima upravo onu krvnu grupu koja je potrebna.

Zahvaljujemo se na darovanim dozama krvi

Opća bolnica Varaždin

Ivana Meštrovića 1
42000 Varaždin
Tel: +385 42 393 000
e-mail: bolnica@obv.hr

Služba za plućne bolesti TBC Klenovnik

Klenovnik 1
42 244 Klenovnik
Tel: +385 42 390 200
Fax: +385 42 763 316

Služba za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof

Varaždinska 2,
42220 Novi Marof
Tel: +385 42 406 201
Fax: +385 42 205 305