Centralno naručivanje pacijenata

Urologija Varaždin - četrdeset godina

16.05.2011

Urologija kao kirurška grana medicine relativno se kasno odvojila od opće kirurgije. Prije školovanih urologa operacijsko liječenje uroloških bolesti bilo je u domeni općih kirurga, pa tako ni Varaždin nije bio iznimka.

Da su se i u to vrijeme slijedili svjetski trendovi u liječenju uroloških bolesnika, ukazuje podatak da je varaždinski kirurg dr.Šanjek učinio prvu operaciju uvećane prostate daleke 1928.godine, sedamnaest godina nakon što je ta operacija prvi puta učinjena u svijetu.

Dr. Nikolić, voditelj kirurškog odjela, uveo je Milinovu prostatektomiju u redoviti operativni program varaždinske kirurgije, pet godina nakon što je objavljena u u svjetskoj literaturi.

1958. g. u Domu narodnog zdravlja Varaždin otvorena je prva urološka ambulantna.

Prvih godina vodio ju je zagrebački urolog prim.dr. Branko Oberiter, kasnije kiruzi varaždinske bolnice. Prvi školovani urolog u Varaždinu bio je prim.dr. Predrag Grims. Po njegovu povratku sa specijalizacije 1966.g. osnovan je Odsjek za urologiju pri Kirurškom odjelu koji je djelovao do početka 1971.g.

U veljači 1971.g. osnovan je u bolnici Varaždin Odjel za urološke bolesti, za čijeg je voditelja postavljen dr. Predrag Grims, tada jedini urolog u Varaždinu i široj regiji.

Odjel je bio smješten u istim prostorima kao i danas, ali zajedno sa odjelom za Ortopediju, koji je vodio, tada jedini ortoped dr. Nikica Majnarić.

Oba odjela imala su zajedničko medicinsko osoblje, zajedno 24 bolesničke postelje, zajedničku operacijsku dvoranu, u kojoj su urolog i ortoped asistirali jedan drugom, pri urološkim, odnosno ortopedskim operacijama.

U takovoj "simbiozi" oba su odjela djelovala do 1979.g., kada ortopedija dobiva nove prostore u sklopu novoizgrađene zgrade kirurgije. Urološki odjel je tako ostao sam, sa 24 bolesničke postelje, u istim prostorima gdje se nalazi i danas.

U Hrvatskoj je 1971.g. bilo samo dvadesetak urologa, a od njih dr. Branko Oberiter u Zagrebu i dr. Predrag Grims u Varaždinu  uvode endoskopske operacije prostate i mokraćnog mjehura kao rutinske operacije u urologiji. Već prve godine po osnivanju Odjela učinjene su 62 endoskopske i 61 otvorena urološka operacija.

Budući da bolnice iz drugih gradova u okruženju nisu imale specijaliste urologe, Urološki odjel bolnice Varaždin razvijao se od samog početka kao regionalni centar zbrinjavajući bolesnike ne samo iz varaždinskog, zagorskog i međimurskog područja već i iz virovitičkog, bjelovarskog i križevačkog kraja. Nisu bili rijetki ni bolesnici iz ostalih dijelova Hrvatske pa ni iz drugih republika tadašnje države.

Ovakav program razvoja odjela mogao se ostvariti stvaranjem stručnog liječničkog tima, pa uz dr. Grimsa na Odjelu od 1972.g. radi i dr.Dražen Tomasović, od 1974.g. dr. Krunoslav Benčić, a 1983.g. dolazi dr Zoran Filipan. U razdoblju 1985-1990.g. na našem Odjelu radi i dr. Berislav Mažuran, koji 1990.g. prelazi na Zavod za Urologiju bolnice Sveti Duh.

U jednom kratkom razdoblju tih godina urologija ima 5 liječnika specijalista i 30 bolesničkih postelja. Kasnijin razvojem uroloških odsjeka u sklopu kirurških odjela u susjednim županijksim bolnicama (Čakovec, Koprivnica, Zabok) pada broj bolesnika iz tih područja.

No, i dalje Urologija Varaždin prednjači u regiji po složenosti i vrsti OP zahvata, po stručnosti kadra, tim više što jedini u regiji imaju organiziranu 24 satnu nazočnost urologa na odjelu (dežurstvo), koje je uvedeno 80-tih godina.

Od 1966.g. varaždinski urolozi vode i urološku ambulantu u Čakovcu, te sudjeluju u organiziranju Odsjeka za urologiju Kirurškog odjela u Čakovcu, sve do povratka sa specijalizacije dr Mirka Perkovića. Od 1968.g. do 1991.g. varaždinski urolozi vodili su odsjek za oboljele od urogenitalne tuberkuloze u Bolnici za tuberkulozu u Klenovniku, te u kraćem periodu i urološku ambulantu u Koprivnici. Više od 30 godina, uz manje prekide konzilijarni urolog odlazi i u Specijalnu bolnicu za medicinsku rehabilitaciju u Varaždinskim Toplicama.

Uz opću urologiju te endourologiju po kojoj smo bili prepoznatljivi, dječja urologija je zauzimala značajno mjesto u OP programu: u 35 godina na našem odjelu operirano je oko 450 djece sa vezikoureteralnim refluksom, jednom od nejčešćih prirođenih anomalija mokraćnog sustava.

Zadnjih godina, zbog drugačije organizacije OP zbrinjavanja uroloških bolesti djece u Hrvatskoj, više ne radimo programske OP u djece (osim hitnih stanja).

Urološki odjel OB Varaždin, već dugi niz godina djeluje i kao mjesto edukacije za mnoge specijalizante ali i specijaliste urologe. U ovih 4o godina brojni specijalizanti, mladi urolozi, pa i oni s višegodišnjim specijalističkim stažom boravili su u Varaždinu učeći nove operacijske tehnike.

Veliki dio specijalizantnskog staža ovdje su obavili sadašnji specijalisti iz Čakovca i Koprivnice, upravo završava boravak u našoj kući specijalizant iz Vukovara.

Uz ovakav individualni oblik edukacije, u Varaždinu je sredinom 80-tih godina prošlog stoljeća, u suradnji s medicinskim fakultetom u Zagrebu održano nekoliko postdiplomskih tečajeva iz različitih područja urologije, za urologe iz bivše države te nekoliko stručnih sekcijskih sastanaka.

1987.g. tiskana je knjiga “ENDOSKOPSKE OPERACIJE“ čiji su autori dr. Grims -dr. Tomasović – dr. Benčić (za sada prva i jedina u nas).

Kadrovsko obnavljanje i podmlađivanje liječnika, zbog poznatih razloga racionalizacije i dugačije organizacije zdravstva u Hrvatskoj od početka 90-tih godina, kronološki i kvantitativno novim specijalistima nije se pratio odlazak u mirovinu uroloških "veterana". Od 1987.g. pa do odlaska u mirovinu prim.dr. Grimsa 2000.g. (13 godina) na odjelu rade četiri specijalista urologa. Prim.dr. Tomasović odlazi u mirovinu 2005.g., a prim.dr. Benčić 2009.g.

1998.g. na urologiju dolazi kao specijalizant dr. Damir Štajcar (spec.ispit položio 2003.g.), 2001.g. dr. Tonči Dujmović (spec. 2007.), 2004.g. dr. Goran Benko (spec.2009), 2006.g. dr. Branimir Lodeta (spec. u jesen o.g.),

Tih godina “smjena generacija“, na odjelu rade u pojedinim intervalima samo 3 specijalista, koji pokrivaju kompletnu polikliničku, odjelnu i OP skrb uroloških bolesnika, uz dežurstva. Ovom prilikom zahvaljujem kolegi dr. Perkoviću iz urologije Čakovec, koji nam godinama pruža veliku pomoć, dežurajući na našem odjelu.

Sada na odjelu rade 4 specijalista urologa, u jesen očekujemo povratak dr Branimira Lodete sa specijalizacije, a koncem mjeseca očekujemo i dolazak novog specijalizanta.

Glede napretka struke, posebno su značajne neke godine, koje možemo označiti kao ključne u stručnom razvoju našeg Odjela.

Formiranjem odjela 1971.g. TUR prostate i mokraćnog mjehura postaju svakodnevne urološke operacije. 1984.g. uveden je UZV u redovitu dijagnostiku u poliklinici, te kao intervencijski UZV u OP traktu (punkcije cista, nefrostomije, drenaže perirenalnih kolekcija). 1985.g. uvedene su perkutane operacije nefrolitijaze uz pomoć prof.dr. Leduc-a iz Pariza. 1987.g. nabavljen je ureterorenoskop te ureterorenoskopija postaje sastavni dio OP programa.

1990.g. uvodi se OP liječenje stresne inkontinencije minimalno invazivnom metodom(Stamey). 1994.g. uz pomoć naših kirurga činimo prve laparaskopske zahvate (varikocella, exploracije reteniranih tetsisa, orhidektomja retninranih testisa, hernioplastiku). Iz više objektivnih razloga nismo nastavili razvijati tu metodu, što nastojimo ispraviti sada. Nabavljena je nova oprema, i uz pomoć kolega iz Urološke klinike KBC-a Rebro i naših abdomionalnih kirurga, postupno urološka laparaskopija postaje sastavni dio našeg OP programa. 2000.g. uvodimo transrektalni UZV i UZV vođene biopsije prostate u dijagnostiku Ca prostate. 2003.g. uvodimo novu minimalno invazivno metodu u liječenju stres inkontinencije u žena - SPARC sling metodu. 2003.g. učinjena je prva radikalna prostatektomija, koja od tada postaje redovita na našem OP programu.

Za usvajanje novih metoda liječenja i OP tehnika neophodna je stalna edukacija, kako za vrijeme specijalizacije, tako i poslije. Varaždinski specijalizanti i specijalisti boravili su na edukaciji u našim i inozemnim urološkim kućama. Ovdje posebno koristim priliku zahvaliti se urolozima uroloških klinika KBC Rebro, KBC Sestre Milosrdnice, kolegama urolozima iz Zavoda za urolgiju KB Sveti Duh u Zagrebu na svesrdnoj pomoći i potpori koju su nam pružali i dalje pružaju u edukaciji, kako u svojim matičnim kućama, tako i dolazeći k nama kao operateri.

Urologija Varaždin danas je na žalost još uvijek u staroj, trošnoj zgradi. No optimisti smo, i vjerujemo da će ove godine započeti nadogradnja i adaptacija zgrade kirurgije, i time stvoriti uvjete za preseljenje Urologije u nove prostore, što će uz bitno viši zdravsveni konfor za bolesnike značiti i bitno bolje radne uvjete za urologe, nabavku i smještaj nove opreme.

Urologija Varaždin danas ima 28 zaposlenika:

Na odjelu rade 4 liječnika specijalista i jedan specijalizant. Očekujemo dolazak novog specijalizanta sredinom ovog mjeseca.

16 MS (od toga 2 više), 10 u stacionaru, 4 su instrumentarke, a 2 rade u poliklinici.

Imamo 4 radnice na održavanju.

Organizacija:

- stacionar sa operacijom (10 MS + 4 instrumentarke), 15 bolesničkih postelja

- poliklnika: prijamna ambulanta, specijalističke ambulante, ambulanta za UZV i urodinamiku te endoskopiju

- 24 satno dežurstvo urologa

Statistika za 2010.g:

- hospitalizirani: 904 pacijenta, a preko dnevne bolnice 783

- poliklinika pregledi: 13100 pregleda, ukupno usluga oko 20000

- broj operacija: 600 u anesteziji, oko 1100 manjih OP ili dijagnostičkih zahvata u lokalnoj anesteziji

Vrste OP:

endourološki program, standardne urološke operacije, urološka onkologija, ginekološka urologija, razvijamo laparaskopiju. Perkutanu kirurgiju za sada privremeno ne radimo zbog nedostataka RTG aparata.

U planu je nadogradnja zgrade kirurgije, očekujemo u dogledno vrijeme preseljenje, bitno bolji konfor za bolesnike, bolji uvjeti rada, novu opremu i sl.

U sklopu proslave 40. godišnjice Urologije održan je i simpozij “ENDOUROLOGIJA“


Opća bolnica Varaždin

Ivana Meštrovića 1
42000 Varaždin
Tel: +385 42 393 000
e-mail: bolnica@obv.hr

Služba za plućne bolesti TBC Klenovnik

Klenovnik 1
42 244 Klenovnik
Tel: +385 42 390 200
Fax: +385 42 763 316

Služba za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof

Varaždinska 2,
42220 Novi Marof
Tel: +385 42 406 201
Fax: +385 42 205 305